快捷搜索:  as

如今风雨西楼夜,不听清歌也泪垂

一点残红欲尽时。乍凉秋气满屏帏。梧桐叶上三更雨,叶叶声声是分袂。
调宝瑟,拨金猊。那时同唱鹧鸪词。如今风雨西楼夜,不听清歌也泪垂
拼音解读
yī diǎn cán hóng yù jìn shí 。zhà liáng qiū qì mǎn píng wéi 。wú tóng yè shàng sān gèng yǔ ,yè yè shēng shēng shì bié lí 。
diào bǎo sè ,bō jīn ní 。nà shí tóng chàng zhè gū cí 。rú jīn fēng yǔ xī lóu yè ,bú tīng qīng gē yě lèi chuí
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: