快捷搜索:  test  as  绝品医狂

花犯·苔梅

花犯·苔梅原文
古婵娟,苍鬟素靥,盈盈瞰流水。销魂十里。叹绀缕漂荡,难系离思。故山岁晚谁堪寄。琅玕聊自倚。谩记我、绿蓑冲雪,孤舟寒浪里。
三花两蕊破蒙茸,依依似有恨,明珠轻委。云卧稳,蓝衣正、护春干瘦。罗浮梦、半蟾挂晓,么凤冷、山中人乍起。又唤取、玉奴归去,余喷鼻空翠被。
花犯·苔梅拼音解读
gǔ chán juān ,cāng huán sù yè ,yíng yíng kàn liú shuǐ 。duàn hún shí lǐ 。tàn gàn lǚ piāo líng ,nán xì lí sī 。gù shān suì wǎn shuí kān jì 。láng gān liáo zì yǐ 。màn jì wǒ 、lǜ suō chōng xuě ,gū zhōu hán làng lǐ 。 古婵娟,苍鬟素靥,盈盈瞰流水。销魂十里。叹绀缕漂荡,难系离思。故山岁晚谁堪寄。琅玕聊自倚。谩记我、绿蓑冲雪,孤舟寒浪里。
sān huā liǎng ruǐ pò méng róng ,yī yī sì yǒu hèn ,míng zhū qīng wěi 。yún wò wěn ,lán yī zhèng 、hù chūn qiáo cuì 。luó fú mèng 、bàn chán guà xiǎo ,me fèng lěng 、shān zhōng rén zhà qǐ 。yòu huàn qǔ 、yù nú guī qù ,yú xiāng kōng cuì bèi 。三花两蕊破蒙茸,依依似有恨,明珠轻委。云卧稳,蓝衣正、护春干瘦。罗浮梦、半蟾挂晓,么凤冷、山中人乍起。又唤取、玉奴归去,余喷鼻空翠被。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: