快捷搜索:  as

水调歌头(上韵州方检详,时有节制之命)

水调歌头(上韵州方检详,时有控制之命)原文
昏暗望京阙,慷慨梦天山。引杯中夜看剑,壮气刷幽燕。鼍鼓满天催曙,画角连云啸月,吹断戍瓶烟。犀角赤兔马,虎帐绿熊毡。
仗汉节,伸大年夜义,伐可汗。青冥更下斧钺,小儿百姓要君安。铁骑千君不雅猎,宫样十眉环座,礕礰听鸣弦。莫厌兜鍪冷,归去又貂蝉。
水调歌头(上韵州方检详,时有控制之命)拼音解读
cǎn dàn wàng jīng què ,kāng kǎi mèng tiān shān 。yǐn bēi zhōng yè kàn jiàn ,zhuàng qì shuā yōu yàn 。tuó gǔ mǎn tiān cuī shǔ ,huà jiǎo lián yún xiào yuè ,chuī duàn shù píng yān 。xī jiǎo chì tù mǎ ,hǔ zhàng lǜ xióng zhān 。
zhàng hàn jiē ,shēn dà yì ,fá kě hàn 。qīng míng gèng xià fǔ yuè ,chì zǐ yào jun1 ān 。tiě qí qiān jun1 guān liè ,gōng yàng shí méi huán zuò ,pī lì tīng míng xián 。mò yàn dōu móu lěng ,guī qù yòu diāo chán 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: