快捷搜索:  as  test  绝品医狂  xxx  as#  as or(1=2)#  as) and 1=2-- -

妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君

妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君

出自宋朝李清照的《庆清朝·禁幄低张
原文赏析:
禁幄低张,彤阑巧护,就中独有残春。容华淡伫,绰约俱见无邪。待得群花过后,一番风露晓妆新。妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君。东城边,南陌上,正日烘池馆,竟走喷鼻轮。绮筵散日,谁人可继芳尘。更好明光宫殿,几枝先近日边匀。金尊倒,拚了尽烛,不管傍晚。
拼音解读
jìn wò dī zhāng ,tóng lán qiǎo hù ,jiù zhōng dú zhàn cán chūn 。róng huá dàn zhù ,chāo yuē jù jiàn tiān zhēn 。dài dé qún huā guò hòu ,yī fān fēng lù xiǎo zhuāng xīn 。yāo ráo yàn tài ,dù fēng xiào yuè ,zhǎng tì dōng jun1 。dōng chéng biān ,nán mò shàng ,zhèng rì hōng chí guǎn ,jìng zǒu xiāng lún 。qǐ yàn sàn rì ,shuí rén kě jì fāng chén 。gèng hǎo míng guāng gōng diàn ,jǐ zhī xiān jìn rì biān yún 。jīn zūn dǎo ,pīn le jìn zhú ,bú guǎn huáng hūn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: